Stockholms Byggavfall hjälper till under sopstrejken

Stockholms Byggavfalls mission är att hjälpa till att hålla Stockholm rent. Gator, trottoarer och stationer för hushållssopor ska vara städade för boende och besökares trivsel. Vi förstår olägenheten som just nu råder för stockholmare och har kallat in extra personal och bilar för att köra undan sopor.

Representanter för bostadsrättsföreningar eller fastighetsförvaltare kan snabbt ordna hämtning av hushållssopor genom att ringa Stockholms Byggavfall. Vi tar hand om all sorts sopor. Soporna körs till närmaste eller mest lämpliga återvinningscentral för miljöriktig hantering.