Rivning

Ta hjälp av oss för att riva ett hus, lägenhet eller en byggnad. Det är riskabelt att riva hus och många saker att ta hänsyn till. Vi värnar om miljön och vår personal arbetar på ett säkert sätt för ett hållbart samhälle. Byggmaterial kan innehålla ämnen som är riskklassade och behöver särskild avfallshantering. Eldragningar med kopparmetall och elektronik samlas in. Liknande gäller VVS och rördragningar.

Med rätt erfarenhet och kunskap tar vi hjälp av modern teknik och maskiner vilket även ger er bra pris för rivningsuppdraget.

 

Typiska kunder för rivning

Stockholms Byggavfall hjälper löpande:

 • byggföretag
 • fastighetsbolag
 • privatpersoner

med rivning av byggnader av olika typer.

 

Inledande analys för säker rivning

Initialt analyserar vi byggnaden och planerar rivningsprojektet. Förekomster av miljöfarliga ämnen som exempelvis PCB eller asbest detekteras när vi går igenom det material som användes i bygget. Vi är auktoriserade både för PCB- och asbestsanering och har lång erfarenhet av att hantering av ämnena.

Stockholms Byggavfall driver rivningsprojektet från start till slutbesiktning.

Snabbt prisförslag – Ring 073-316 99 11

 

Lättrivning

Vid lättrivning river vi lättare konstruktioner i bostad eller kontor såsom:

 • innetak
 • inneväggar som inte är bärande
 • kök
 • badrum
 • verandor
 • bilning av golv

 

Bästa teknik och utrustning vid rivningen

Arbetsmiljön är viktig när vi river. Evakueringsfläktar och luftrenare kopplas in så att byggdamm inte sprider sig till omgivningen. Personalen använder mindre maskiner och verktyg där dessa lämpar sig bättre. Sortering av byggskräpet görs löpande under rivningsarbetet.

 

Tungrivning och att riva hela byggnader

Vid tungrivning tar vi ner hela byggnader, exempelvis villor, kontorsbyggnader eller industrianläggningar.  I tung rivning behöver betong och armering i konstruktioner brytas bort och smulas ner till block som är hanterbara i efterföljande avfallsortering.

Stockholms byggavfall river:

 • villor
 • industribyggnader
 • lager- och kontorsbyggnader
 • garage
 • större fastigheter
 • fabriksbyggnader

 

Rivning med Stockholms Byggavfall

När ni beställer rivning hos oss får ni alltid:

 • professionell och erfaren personal
 • toppmodern teknik och utrustning
 • aktsam rivning
 • sortering i enlighet med miljöregler
 • säker och trygg hantering, både för vår personal och människor i omgivningen