Rivningsföretag i Stockholm

 
Stockholms byggavfall är en professionell rivningsentreprenör som specialiserar oss på många olika områden för att möta dina behov inom rivning, sanering och markarbeten. De som arbetar hos oss har den utbildning och kunnandet som fodras för att kunna arbeta på ett tryggt och säkert sätt. Vi är stolta över att leverera högkvalitativa resultat till våra kunder utan att det ska behöva kosta så mycket.
 
rivningsföretag - Stockholms byggavfall AB
 
Stockholms Byggavfall erbjuder:
  • Rivning – Totalrivning, rivning av bottenplatta, kulvert, sågning, kontorskomplex, badrum, undertak, golvslipning, innerväggar och återställning av mark.
  • Sanering – Asbest, PCB, svartlimm, mögel, brand, rök, luktborttagning och avfuktning
  • Markarbeten – Dränering, bergspräckning, tomtplanering, grävhjälp och stenläggning

JUST NU: VI HAR EXTRAPERSONAL OCH HJÄLPER SNABBT

Ring oss för att få ett prisförslag, tel:  073-316 99 11

Tillstånd – Det är viktigt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

  • Tillstånd att hantera asbest vid rivning
  • ADR 1.3 – intyg tillstånd att transportera farligt avfall
  • Tjänsterbarhetsintyg för arbete med allergiframkallande kemiska produkter
  • Tjänsterbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm: asbest
  • Tillstånd för transport av miljöfarligt avfall
 

Asbestsanering i Stockholm

I äldre fastigheter kan det finnas byggmaterial som innehåller asbest eller PCB. Vi hjälper dig att kontrollera förekomst genom att ta prover för analys. Farligt och miljöstörande avfall inventeras och sorteras ut selektivt på arbetsplatsen innan renovering påbörjas. Vi hjälper både företag och privatpersoner oavsett om det gäller totalsanering eller mindre uppdrag.

Avfallshantering av byggavfall i Stockholm

En stor del i processen är att ta hand om och sortera det avfall som uppstår i rivningsarbetet. Vi månar om miljön och sorterar och återvinner alla rivningsmassor innan vi transporterar iväg dem till en godkänd avfallsmottagare. På så sätt håller vi rent hela vägen och värnar natur och miljö.

Behöver du riva hela eller delar av en fastighet eller hus? Ring oss på, tel: 073-316 99 11 .

Miljöpolicy

Stockholms Byggavfall jobbar enligt ISO14001 och ISO9001:s riktlinjer.

Ring oss på tel: 073-316 99 11