Så säger våra kunder om vår avfallshantering

Vi är noggranna med att vårt renhållningsarbete görs på ett miljömedvetet sätt och stolta över att bidra till ordning och reda i Stockholm. Inget gör oss gladare än när våra kunder är nöjda med hur smidigt vår hämtning av storsäckar och byggavfall går till. Som en del i vårt kvalitetsarbete sköter Miljonline, ett företag inom digital strategi, en kundenkät där vi tar in omdömen från våra kunder. Nedan har vi valt ut ett sådant och där ser ni vad Jan Matsson i Haninge säger.

Jan Matsson, Haninge:

”Vi genomför just nu ett större projekt där vi byter ut fönster åt ett kommunalt fastighetsbolag. Varje dag skapar vi stora mängder fönsterskräp som måste fraktas bort till återvinningscentral. Vi förstod att oavsett märket på storsäcken kunde vi vända oss till vilket bolag som helst som arbetar med avfall och att hämta storsäckar. Vårt behov är sådant att vi behöver flexibilitet och minimalt krångel med avtal. Det var verkligen enkelt att komma igång med Stockholms Byggavfall. Killarna jobbar snabbt undan skräpet vilket underlättar och effektiviserar vårt eget arbete.”

Lämna en kommentar